joi, 30 septembrie 2010

Rapa Rosie


Râpa Roşie este o rezervaţie geologică cu o suprafaţă de 10 ha. Pereţii săi au înălţimi cuprinse între 80 si 100 m. Apa a săpat pe un substrat variat (pietrişuri, nisipuri cuarţoase, gresii) forme ciudate: coloane, turnuri, piramide - toate de culoare roşiatică.

Hăuri adânci se deschid în stânga şi dreapta, iar apa de ploaie formează pârâiaşe sângerii, care se prăvălesc în fundul văgăunilor cu un zgomot sinistu. Pasările au săpat în lut zeci şi zeci de găuri. Coborârea spre pod, peste apa Secaşului atrage atenţia asupra tunelurilor săpate de apa de ploaie, care cu timpul se surpă formând şanturi enorme.

Sursa:  www.rapa-rosie.ro

luni, 20 septembrie 2010

Muntele Rushmore - SUA

     Muntele Rushmore este un monument memorial care reprezinta sintetic primii 150 de ani din istoria Statelor Unite ale Americii prin reprezentarea sculpturilor capetelor a patru dintre primii presedinti ai țării George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosvelt și Abraham Lincoln. Sculpturile monumentale de circa 18 m înălțime au fost executate direct pe fața sudică a muntelui cunoscut, de către sculptorul Gutzom Borglum între 4 octombrie 1927 și 31 octombrie 1941, ajutat de 400 muncitori.